Archives of #mieng hit tu lanh

Nam châm dẻo

Miếng hít tủ lạnh nhiều màu, nam châm dẻo

Miếng hít tủ lạnh nhiều màu, nam châm dẻo Miếng hít nam châm nhiều màu Miếng hít nam châm dẻo nhiều màu Nam châm dẻo (Miếng hít tủ lạnh nhiều màu) được hình thành theo hai cách khác nhau, tùy thuộc vào cách nam châm có thể cắt như thế nào. Bước đầu tiên trong […]