Archives of #Nam châm phẳng công nghiệp

Nam châm viên trắng 30x15x10mm

Nam châm phẳng công nghiệp

Nam châm phẳng công nghiệp Nam châm phẳng công nghiệp dạng treo được thiết kế giống một nam châm phẳng nhưng được treo lên các hệ thống băng tải. Lực từ cực mạnh của nam châm thớt sẽ giữ các hạt từ, ốc vít trộn lẫn trong dòng sản phẩm chảy qua. Từ trường nam […]