Archives of #Ứng dụng quan trọng của nam châm

Cách sản xuất nam châm

Ứng dụng quan trọng của nam châm

Ứng dụng quan trọng của nam châm pharmacyincity.com Ứng dụng nam châm trong phương tiện truyền thông ghi âm từ: băng VHS chứa một reel băng. Thông tin làm cho lên các video và âm thanh được mã hóa trên các lớp phủ từ trên băng. Phổ biến bang cassette cũng dựa vào băng. Tương […]