Archives of #Tại sao nam châm hút sắt

Tại sao nam châm hút sắt

Tại sao nam châm hút sắt

Tại sao nam châm hút sắt Nam châm hút sắt vì sắt là một trong 5 kim loại có từ tính cao. Từ trường tác động đến mọi vật ở mức độ khác nhau. Để có nam châm thì vật liệu phải được nhiễm từ tính, có nghĩa là các hạt điện tử bên trong […]